Asiantuntevaa apteekkipalvelua

Reseptipalvelut hyvässä hoidossa

Reseptiasiakkaana hyödyt Keravan Keskusapteekin nopeasta palvelusta ja asiantuntevasta lääkehoidon opastuksesta.

Reseptiesi uusimisen hoidamme yhteistyössä terveyskeskuksen lääkärien kanssa. Uusimiseen kannattaa varata 8 arkipäivää. Reseptin uusinta apteekkimme kautta on maksutonta.

Vuoden 2017 alusta alkaen lääkemääräysten voimassaoloaika on 2 vuotta.

eResepti

Korvaukset

Lääkekorvausten yleiset periaatteet säilyvät ennallaan noudattaen 2016 vuoden alussa käyttöönotettua kaavaa.

Alkuomavastuu 50 euroa peritään myös vuonna 2019 kaikilta yli 18 vuotiailta.

 

Korvausprosentit alkuomavastuun täyttymisen jälkeen ovat:

 • Peruskorvaus on 40 % lääkkeen hinnasta
 • Alempi erityiskorvaus on 65 % lääkkeen hinnasta
 • Ylempi erityiskorvaus on 100 % lääkkeen hinnasta. Omavastuu on 4,50 euroa lääkettä kohden.

 

 

Vuonna 2021 lääkekorvausten vuosiomavastuu on 579,78 euroa.

1.1.2020 alkaen korvatuista lääkkeistä maksetut omavastuut näkyvät apteekeissa ja Kelan asiointipalvelussa ajantasaisina. Muutos on merkittävä paljon tai kalliita lääkkeitä tarvitsevan kukkarolle. Aiemmin asiakkaan piti hakea Kelasta jälkikäteen korvausta siitä lääkeostosta, jonka myötä lääkekatto täyttyi, mutta nyt asiakas saa korvauksen heti apteekissa.

Korvauksiin tarkempi seuranta otettiin käyttöön vuonna 2017

Korvattavista reseptilääkkeistä voi jatkossa saada Kela-korvauksen vasta, kun edellinen lääke-erä on käytetty lähes kokonaan. Uudesta lääke-erästä voi jatkossa saada korvausta aikaisintaan kolme viikkoa ennen edellisen erän loppumista, kun lääkettä on ostettu kerralla kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaava määrä. Kahden kuukauden lääke-erässä jousto on 2 viikkoa ja kuukauden lääkkeissä  yksi viikko. Kalliita, yli 1000 euroa pakkaukselta maksavia, lääkehoitoja saa jatkossa kerralla korvattuna vain kuukauden tarvetta vastaavan määrän.

 

Lisätietoja lääkkeiden korvauksista löytyy Kelan Internet-sivuilta osiosta lääkkeet, osoitteesta:
www.kela.fi/sairastaminen

Uusi sähköinen suorakorvaustietojen kyselypalvelu

Kelan sähköinen suorakorvaustietojen kyselypalvelu on sähköinen kysely apteekin ja Kelan tietojärjestelmien välillä, jonka kautta apteekki jatkossa tarkistaa asiakkaan oikeuden suorakorvaukseen. Asiakkaan oikeus suorakorvaukseen tarkistetaan edelleen jokaisen lääkeoston yhteydessä.

Kyselypalvelusta välittyvät seuraavat asiakasta koskevat tiedot:

 • suku- ja etunimet
 • mahdollisen työpaikkakassan tiedot
 • oikeus suorakorvaukseen
 • pitkäaikaissairauden korvausnumero, korvausoikeuden nimi ja korvausoikeuden mahdollinen päättymispäivä
 • vuotuisen omavastuun täyttyminen

Koska kyselypalvelu sisältää asiakasta koskevia salassa pidettäviä tietoja, on apteekin saatava asiakkaalta lupa tietojen hakemiseen.  Asiakas voi myöntää luvan joillakin seuraavista tavoista:

 • esittämällä Kela-korttinsa tai vihreätaustaisen eurooppalaisen sairaanhoitokorttinsa
 • suullisella luvalla, jos henkilöllisyys on varmistettavissa esimerkiksi ajokortista
 • kirjallisella valtuutuksella, mikäli toinen henkilö asioi asiakkaan puolesta ilman tämän Kela-korttia
 • alaikäisen lapsen huoltaja voi antaa luvan lapsen puolesta
 • Mikäli asiakas ei anna lupaa tarkistaa tietojaan palvelusta, ei suorakorvausta voida antaa ja asiakkaan on itse haettava korvaus jälkikäteen Kelasta.

Annosjakelu

Annosjakelu on osa turvallista lääkehoitoa, josta hyötyvät asiakkaat, joilla on käytössään useita eri lääkkeitä.

Apteekki toimittaa annosjakeluasiakkaan säännöllisesti käyttämät lääkkeet kerta-annospusseissa 2 viikon erissä. Annosjakelupussien mukana tulee lääkityskortti, joka on helppo ottaa mukaan lääkärin vastaanotolle. Farmaseutti paneutuu huolellisesti asiakkaan lääkitykseen ja käy läpi mahdolliset yhteisvaikutukset ja päällekkäisyydet sekä tarkistaa annostukset ottoajankohtineen. Apteekki hoitaa reseptien uusinnan.

Annosjakeluun siirtyminen vähentää usein myös lääkityskustannuksia, sillä annosjakeluasiakas maksaa vain käyttämistään lääkkeistä.  Annosjakelupalvelu on maksullista; tällä hetkellä 7€/viikko.

Annosjakelijamme antavat mielellään lisätietoja asiasta.

Palveluvalinta

Apteekkimme itsehoitotuotteiden valikoima on hyvin laaja. Meiltä voit hankkia myös luontaistuotteita ja ravintolisiä. Valoisalla ja kattavan monipuolisella kosmetiikkaosastollamme on edustettuna monia tunnettuja apteekkikosmetiikan merkkejä, joista löydät apteekkimme henkilökunnan avulla itsellesi parhaiten sopivat. Palvelualttiit farmasistimme antavat valintoja helpottavaa tietoa ja opastavat tuotteiden käytössä.

Lääkejätteiden vastaanotto

Apteekki ottaa kotitalouksilta maksutta vastaan vanhentuneita ja käyttämättömiä lääkkeitä.

Kaikki apteekkiin palautetut lääkejätteet luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi ja toimitetaan vaarallisen jätteen käsittelylaitokseen hävitettäväksi, jossa niiden hävittäminen vaatii erikoiskäsittelyn. Jos lääkkeet ovat olleet asiakkaan hallussa, ei niitä voi enää myydä uudelleen. Tämän vuoksi käyttämättömiä lääkkeitä ei myöskään hyvitetä asiakkaalle. Käytäntö perustuu lääkelakiin ja viranomaisten apteekeille antamiin ohjeisiin.

Palauta lääkejäte näin:

 • Poista lääkepakkauksista potilastietoja sisältävät merkinnät (kuten ohjetarrat).
 • Tuo lääkkeet apteekkiin läpinäkyvässä, tiiviissä muovipussissa.
 • Poista tabletit ja kapselit alkuperäispakkauksistaan. Läpipainopakkauksissa olevia tabletteja ja kapseleja ei tarvitse irrottaa pakkauksistaan. Vie tyhjät lasipurkit lasinkeräykseen ja tyhjät muovipurkit jäteastiaan.
 • Palauta nestemäiset aineet alkuperäispakkauksissaan.
 • Palauta joditabletit ja muut jodia sisältävät lääkkeet aina erillisessä läpinäkyvässä muovipussissa alkuperäispakkauksessaan. Jodipitoisia valmisteita ovat mm. Jodix-tabletit, sekä Betadine- ja Iodosorb- valmisteet.
 • Palauta elohopeaa sisältävät kuumemittarit erillään lääkejätteistä. Sulje rikkoutuneet elohopeakuumemittarit esim. tiiviiseen lasipurkkiin.
 • Palauta ruiskut ja neulat erillään lääkejätteistä. Pakkaa ne läpäisemättömään pakkaukseen, kuten tyhjään muovipulloon ja lasipurkkiin.
 • Apteekki ottaa vastaan ainoastaan lääkejätteitä ja elohopeaa sisältäviä kuumemittareita sekä ruiskuja ja neuloja. Apteekki ei ota vastaan muita jätteitä (esim. kemikaaleja, hiuslakkapulloja, paristokäyttöisiä kuumemittareita tai muita sähkölaitteita, paristoja ym.).